اخبار و اطلاعیه هاشعبه تهران غرب آتیه سازان حافظ برگزار کرد: چهارمین جلسه آموزش برون‌سپاری برای نمایندگی‌های در شعبه تهران غرب شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، در ادامه برگزاری جلسات آموزشی برای شبکه برون‌سپاری، چهارمین دوره از این جلسات در شعبه غرب برگزار شد. این جلسات در راستای به روز کردن اطلاعات نمایندگی‌ها، کاهش اسناد برگشتی و جلب رضایت حداکثری بیم‌ شدگان برگزار می‌شود. در این جلسات کارشناسان امور نمایندگان، اسناد پزشکی و بیمه‌گری به توضیح پاره‌ای از مسائل مبتلابه نمایندگی‌ها پرداخته و در عین حال به سوالات کاربران پذیرش پاسخ داد.

شعبه تهران غرب آتیه سازان حافظ برگزار کرد:

چهارمین جلسه آموزش برون‌سپاری برای نمایندگی‌های در شعبه تهران غرب شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، در ادامه برگزاری جلسات آموزشی برای شبکه برون‌سپاری، چهارمین دوره از این جلسات در شعبه غرب برگزار شد.

این جلسات در راستای به روز کردن اطلاعات نمایندگی‌ها، کاهش اسناد برگشتی و جلب رضایت حداکثری بیم‌ شدگان برگزار می‌شود.

در این جلسات کارشناسان امور نمایندگان، اسناد پزشکی و بیمه‌گری به توضیح پاره‌ای از مسائل مبتلابه نمایندگی‌ها پرداخته و در عین حال به سوالات کاربران پذیرش پاسخ داد.