اخبار و اطلاعیه هاشرکت آتیه سازان حافظ از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار دارد و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی وجود ندارد. معاون بیمه و خدمات سلامت شرکت آتیه‌سازان حافظ ضمن اشاره به اینکه مطالبات به مراکز و بیمه شدگان طبق قرار داد‌ها صورت می‌پذیرد، گفت: شرکت آتیه سازان حافظ از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار دارد و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی وجود ندارد. دکتر بابک قزوینیان با اشاره به آخرین وضعیت شرکت آتیه‌سازان حافظ اظهار داشت: درحال حاضر این شرکت در بهترین شرایط خود از بدو تأسیس تا به امروز قرار دارد. وی تصریح کرد: هم‌اکنون بالغ بر 6 میلیون و 500 هزار نفر از صندوق‌های مختلف بازنشستگی،‌ تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و سایر مراکز و ادارات با شرکت آتیه‌سازان حافظ قرارداد دارند. دکتر قزوینیان خاطرنشان کرد: شرکت آتیه‌سازان حافظ در حال حاضر با 9 هزار و 800 مرکز درمانی (دولتی، خصوصی ـ سرپایی و بیمارستانی) قرارداد دارد، ضمن اینکه 36 شعبه و  حدود یک هزار و 300 نمایندگی و دفتر در سطح استان‌های مختلف به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کند. معاون بیمه و خدمات سلامت شرکت آتیه‌سازان حافظ افزود: قطعاً این شرکت  با توجه به نیاز اقدام به افزایش مراکز درمانی خواهد کرد، اما در شرایط فعلی و با توجه به تعداد بیمه‌شدگان نیازی به افزایش مراکز درمانی نیست. وی با بیان اینکه  شرکت آتیه‌سازان حافظ  به دنبال گسترش تعداد بیمه شدگان خود است، افزود: در این زمینه در جذب بیمه گذاران جدید اقدام خواهیم کرد. دکتر قزوینیان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر و پس از صحبت‌های ریاست بیمه مرکزی حواشی به‌وجود آمده برای شرکت آتیه‌سازان حافظ نیز مرتفع شده است و براساس صحبت‌های ریاست بیمه مرکزی این شرکت نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و مجوز خود را از طریق سازمان بیمه سلامت دریافت نموده است. وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت آتیه‌سازان حافظ طبق قراردادهای خود با مراکز درمانی و بیمه‌شدگان عمل خواهد کرد، گفت:  ما در بهترین شرایط مالی قرار داریم و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی در شرکت آتیه‌سازان حافظ وجود ندارد و هزینه‌های درمانی طبق قرار داد‌ها به بیمه شدگان پرداخت می‌شود.

شرکت آتیه سازان حافظ از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار دارد و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی وجود ندارد.

معاون بیمه و خدمات سلامت شرکت آتیه‌سازان حافظ ضمن اشاره به اینکه مطالبات به مراکز و بیمه شدگان طبق قرار داد‌ها صورت می‌پذیرد، گفت: شرکت آتیه سازان حافظ از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار دارد و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی وجود ندارد.

دکتر بابک قزوینیان با اشاره به آخرین وضعیت شرکت آتیه‌سازان حافظ اظهار داشت: درحال حاضر این شرکت در بهترین شرایط خود از بدو تأسیس تا به امروز قرار دارد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بالغ بر 6 میلیون و 500 هزار نفر از صندوق‌های مختلف بازنشستگی،‌ تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و سایر مراکز و ادارات با شرکت آتیه‌سازان حافظ قرارداد دارند.

دکتر قزوینیان خاطرنشان کرد: شرکت آتیه‌سازان حافظ در حال حاضر با 9 هزار و 800 مرکز درمانی (دولتی، خصوصی ـ سرپایی و بیمارستانی) قرارداد دارد، ضمن اینکه 36 شعبه و  حدود یک هزار و 300 نمایندگی و دفتر در سطح استان‌های مختلف به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت شرکت آتیه‌سازان حافظ افزود: قطعاً این شرکت  با توجه به نیاز اقدام به افزایش مراکز درمانی خواهد کرد، اما در شرایط فعلی و با توجه به تعداد بیمه‌شدگان نیازی به افزایش مراکز درمانی نیست.

وی با بیان اینکه  شرکت آتیه‌سازان حافظ  به دنبال گسترش تعداد بیمه شدگان خود است، افزود: در این زمینه در جذب بیمه گذاران جدید اقدام خواهیم کرد.

دکتر قزوینیان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر و پس از صحبت‌های ریاست بیمه مرکزی حواشی به‌وجود آمده برای شرکت آتیه‌سازان حافظ نیز مرتفع شده است و براساس صحبت‌های ریاست بیمه مرکزی این شرکت نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و مجوز خود را از طریق سازمان بیمه سلامت دریافت نموده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت آتیه‌سازان حافظ طبق قراردادهای خود با مراکز درمانی و بیمه‌شدگان عمل خواهد کرد، گفت:  ما در بهترین شرایط مالی قرار داریم و هیچ موضوعی تحت عنوان ورشکستگی در شرکت آتیه‌سازان حافظ وجود ندارد و هزینه‌های درمانی طبق قرار داد‌ها به بیمه شدگان پرداخت می‌شود.