اخبار و اطلاعیه هابرگزاری همایش مدیران شرکت آتیه سازان حافظ با محوریت نحوه اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتیپربازدید های این هفته