اخبار و اطلاعیه ها

دکتر سعید شاکرمی مدیر شعبه لرستان


رشد چشمگیر هزینه‌های درمان و پرداخت از جیب مردم موجب نگرانی شده است، هزینه‌های سرسام آور بعضا منجر به زمین‌‍گیر شدن افراد نیازمند می‌گردد. بطور کلی راهکار کاهش هزینه درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم را در سه بخش؛ مردم، سازمانهای بیمه‌گر، مراجع درمانی ارائه کننده خدمت درمانی-تشخیصی می‌توان مورد بررسی و بحث قرارداد تا با آسیب‌شناسی دقیق به راهکار مناست دست پیدا کرد.

دکتر سعید شاکرمی مدیر شعبه لرستان در نشریه "آسا" ( ماهنامه خبری- تحلیلی شرکت آتیه سازان حافظ) نوشت: 

رشد چشمگیر هزینه‌های درمان و پرداخت از جیب مردم موجب نگرانی شده است، هزینه‌های سرسام آور بعضا منجر به زمین‌‍گیر شدن افراد نیازمند می‌گردد. بطور کلی راهکار کاهش هزینه درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم را در سه بخش؛ مردم، سازمانهای بیمه‌گر، مراجع درمانی ارائه کننده خدمت درمانی-تشخیصی می‌توان مورد بررسی و بحث قرارداد تا با آسیب‌شناسی دقیق به راهکار مناست دست پیدا کرد.

*نقش مردم در کاهش هزینه درمان:

یکی از علل مهم که منجر به افرایش پرداخت از جیب مردم می شود و خود مردم نقش اساسی در ایجاد آن دارند عدم اعتماد به جامع پزشکی در تشخیص و درمان بیماری می باشد بعنوان مثال هنگام بروز بیماری برای تایید بیماری بیش از چندین پزشک و مراجع درمانی را عوض می‌کنند و این نگرش می‌تواند از علل رشد هزینه و تحمیل هزینه به خود فرد و همچنین سیستم درمان کشور باشد، این خود شاید ناشی از نبود برنامه در راستای فرهنگ سازی آحاد مردم و بیماران در حوزه درمان باشد، شاید اگر توجه بیشتری به این موضوع می‌شد اکنون شاهد تاثیر تغییر این نگرش بودیم، همچنین نقش رسانه‌های ارتباطی ازجمله صدا و سیما و سایرعوامل مرتبط در این رابطه می‌تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. ضمن اینکه بی کیفیت بودن خدمات درمانی در مراکز درمانی بی‌تاثیردرسوق دادن مردم به این سمت نیست.

از سوی دیگر نقش سازمان‌های بیمه‌گردر کاهش هزینه‌ها و به تبع آن کاهش پرداخت از جیب مردم در چند بخش می‌بایست مورد توجه قرارگیرد؛

- ارزشمند کردن دفاتر بیمه‌ای که دردست مردم وجود دارد. اکنون اکثریت مردم دارای دفترچه بیمه از جمله تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح و ... می‌باشند ولی همه ازهزینه درمان وگران بودن آن شکایت دارند پس نتیجه می‍‌گیریم که این دفاتر بیمه تاکنون نتوانستند نیاز درمان مردم را مرتفع کنند و خود این موضوع ناشی ازعوامل متعدد و شرایط خاص است که شاید در زمان دیگری درمورد آن صحبت کنیم.

- خرید راهبردی و با کیفیت خدمات درمانی مورد نیاز مردم از مراجع درمانی در بخش خصوصی و یا دولتی نه شبیه حالتی که فعلا شاهد آن هستیم؛ باید گفت متاسفانه در طی چند سال گذشته شاهد رشد تعرفه خدمات درمانی به سمت واقعی کردن بودیم ولی ازسوی دیگر هیچ اتفاقی در تعیین سرانه دقیق خدمات و یا کنترل هزینه‌های اضافی مراکز درمانی در راستای کاهش تعرفه‌ها و کاهش پرداخت از جیب مردم نبودیم.

- نقش تحریم‌های ناجوانمردانه و تاثیر آن بر کاهش سیستم حمایتی دولت درتامین منابع پایدار را نمی‌توان نادیده گرفت.

* مراجع درمانی ارائه کننده خدمت درمانی- تشخیصی

همه ما اعتقاد و باور داریم که پزشکان عزیز کشورمان ازجمله حاذق ترین پزشکان دنیا می‌باشند ولی با رشد چشمگیر تکنولوژی در دنیا و گرایش در به کارگیری از این تکنولوژی در برخی موارد موجب هزینه اضافی و ایجاد هزینه‌های تحمیلی به بیمار گردد.

نکته‌ای دیگر اینکه تاکنون مراکز درمانی نگاه جدی به کاهش هزینه‌های مترتب از ارائه خدمت و کیفی سازی آن نداشته‌اند .

همچنین استفاده نکردن از سیستم ارجاع توانا و پویا، عامل مهم دیگری در افزایش هزینه‌ها است  بطوریکه مردم برای دریافت خدمات عمومی ابتدا از خدمات فوق تخصصی شروع می‌کنند که هم موجب افزایش پرداخت از جیب آنها وهم تحمیل هزینه اضافی و غیر ضروری به سیستم درمان کشور می‌‎شود.