اخبار و اطلاعیه هانشست مشترک مدیر شعبه خراسان رضوی و مدیر اداره کل آموزش و پرورش در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به بیمه شدگان آموزش و پرورش برگزار شد.

نشست مشترک مدیر شعبه خراسان رضوی و مدیر اداره کل آموزش و پرورش  در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به بیمه شدگان آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ  نشستی با حضور معاون پشتیبانی، رئیس اداره تعاون اداره کل، مسئولین و کارشناسان ادارات تعاون  آموزش و پرورش استان و همچنین مدیر شعبه، معاون فنی و روسای ادارات شعبه استان خراسان رضوی، در محل اداره کل آموزش پرورش این استان برگزار شد.
مهندس سید حسین رحیمی،  با اشاره به برخی از ضوابط موجود در قرارداد 98‏-97 در خصوص طرح الف (قرارداد سرانه ای)، قرارداد صندوقی و نحوه تعامل با اداره کل آموزش و پرورش در خصوص مغایرت گیری لیست بیمه شدگان به منظور کاهش رفت و آمد بیمه شدگان بین ادارات آموزش و پرورش و شرکت آتیه سازان حافظ، توضیحاتی ارائه کرد و تاکید کرد مهمترین رسالت آتیه سازان حافظ، خدمت رسانی حداکثری و مطلوب و کسب رضایت بیمه شدگان است. 
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسه و تاکید بر تداوم این جلسات، به تبیین سیاست های کلی اداره کل و لزوم همکاری به منظور ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان محترم آموزش و پرورش پرداخت. 
خانم سعادتمند هاشمی رئیس اداره نظارت برصدور شعبه خراسان رضوی نیز پاسخگوی سوالات و ابهامات در حوزه بیمه گری قرارداد آموزش و پرورش بود.
مجید پیروزیان ، رئیس اداره مالی، در خصوص تامین فضای مورد نیاز توسط آموزش و پرورش استان به منظور عودت اسناد پرداخت شده سال¬های 94 تا 96 قرارداد صندوق آموزش و پرورش اشاره کرد و مسئولین آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نیز قول مساعد در خصوص تامین فضای مورد را نیاز را دادند.