اخبار و اطلاعیه هامراسم معارفه مدیریت حراست آتیه سازان حافظ با حضور مدیر عامل شرکت و مشاور مدیر عامل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست و معاون حراست سازمان بیمه سلامت برگزار ‌شد. به گزارش آتیه‌سازان، ناصر محمدی رئیسی بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، به سمت مدیریت حراست آتیه سازان حافظ منصوب شد. در این مراسم که با حضور دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل شرکت آتیه سازان، سید محمدرضا هاشمی‌نیا مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران، طاهری معاون حراست سازمان بیمه سلامت و معاونان و مدیران شرکت برگزار گردید از زحمات حافظ حسین‌زاده کارشناس حراست آتیه سازان تقدیر شد. محمدی در این مراسم با بیان اینکه تلاش می‌کنم با شناسایی آسیب‌ها و تهدیدات، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای تقویت سازمان انجام دهم، گفت: امیدوارم با تعامل و همکاری سطوح مدیریتی و بدنه کارشناسی ضمن حفظ انسجام در یک فضای دوستانه در جهت تعالی اهداف سازمان گام بردارم. وی همچنین بر ایجاد فضای تبادل افکار و دریافت نظرات همکاران و صیانت از اطلاعات و اندیشه‌های همکاران و مدیران سازمانی و اسناد طبقه‌بندی شده، اماکن و تاسیسات و اموال تاکید کرد.

مراسم معارفه مدیریت حراست آتیه سازان حافظ با حضور مدیر عامل شرکت و مشاور مدیر عامل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست و معاون حراست سازمان بیمه سلامت برگزار ‌شد.

به گزارش آتیه‌سازان، ناصر محمدی رئیسی بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، به سمت مدیریت حراست آتیه سازان حافظ منصوب شد.

در این مراسم که با حضور دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل شرکت آتیه سازان، سید محمدرضا هاشمی‌نیا مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران، طاهری معاون حراست سازمان بیمه سلامت و معاونان و مدیران شرکت برگزار گردید از زحمات حافظ حسین‌زاده کارشناس حراست آتیه سازان تقدیر شد.

محمدی در این مراسم با بیان اینکه تلاش می‌کنم با شناسایی آسیب‌ها و تهدیدات، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای تقویت سازمان انجام دهم، گفت: امیدوارم با تعامل و همکاری سطوح مدیریتی و بدنه کارشناسی ضمن حفظ انسجام در یک فضای دوستانه در جهت تعالی اهداف سازمان گام بردارم.

وی همچنین بر ایجاد فضای تبادل افکار و دریافت نظرات همکاران و صیانت از اطلاعات و اندیشه‌های همکاران و مدیران سازمانی و اسناد طبقه‌بندی شده، اماکن و تاسیسات و اموال تاکید کرد.