اخبار و اطلاعیه ها

با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در حکمی مهندس طاهر موهبتی را به سمت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد.

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در حکمی مهندس طاهر موهبتی را به سمت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد.

به گزارش آتیه سازان حافظ به نقل از سازمان سلامت، متن حکم فوق به این شرح  است:

نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و در اجرای ماده 13 اساسنامه سازمان بیمه سلامت و پیرو مصوبه مورخ 5/6/1396 مجمع عمومی آن سازمان، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می‌شوید.

انتظار دارم ضمن بهره گیری از ظرفیتهای تخصصی و علمی موجود در کشور و در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده اینجانب در صحن مجلس شورای اسلامی نسبت به سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی و ارزشیابی بیمه های سلامت، ایجاد تحول ساختاری و استقرار کامل سازوکار بیمه ای در سازمان، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور و افراد خارجی مقیم در کشور، استقرار الگوهای خرید راهبردی، ایجاد پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، طراحی و اجرای واحد و یکسان نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، تجمیع و تأمین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه ها و سایر وظایف قانونی مندرج در بندهای ماده 14 اساسنامه سازمان بیمه سلامت اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با تعامل مؤثر و نزدیک با دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سایر سازمان های ذیربط در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید