اخبار و اطلاعیه هامقرر گردیده 750 میلیارد تومان ظرف مدت 24 تا 48 ساعت آینده از طریق خزانه، در اختیار این سازمان قرار بگیرد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مقرر گردیده 750 میلیارد تومان ظرف مدت 24 تا 48 ساعت آینده از طریق خزانه، در اختیار این سازمان قرار بگیرد که امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز و موسسات درمانی در سال 94 را پرداخت نماییم. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ دکتر محمد جواد کبیر اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته منابع به میزان محاسبات انجام شده در اختیار این سازمان قرار نگرفت که این امر موجب گردید تا ما نتوانیم پرداخت هایمان در طرح تحول سلامت را به موقع انجام داده و به تعهداتمان عمل نماییم. وی ضمن تشکر از هماهنگی و تلاش های دولت تدبیر و امید و پی گیری های وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: امیدواریم بتوانیم تا 60درصد از تخصیص هایمان را مطابق قولی که داده اند ظرف 48 ساعت آینده دریافت نماییم . مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با توجه به تعهدی که این سازمان در ارائه خدمات بیمه ای دارد، مکلف است تا پرداخت به مراکز و موسسات درمانی را در ازای منابعی که در اختیار دارد مورد عمل قرار دهد. دکتر کبیر یادآور شد: ما در طرح تحول سلامت این افتخار را داشتیم تا 80 درصد هزینه های بستری را در بیمارستان های دولتی متقبل شویم. وی ضمن اشاره به افزایش سرانه درمان مناطق روستایی از 4 به 7 درصد اذعان داشت: 95 درصد منابع سازمان بیمه سلامت ایران از منابع عمومی دولت تامین می شود. که در صورت تخصیص به موقع آن بسیاری از مشکلات این سازمان در اجرای تعهدات پرداختی برطرف خواهد شد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان اظهار داشت: به محض وصول اعتبار اولویت ما در پرداخت مراکز دانشگاهی است و بعد سایر بخش های طرف قرارداد تا بتوانیم ضمن عمل به تعهدات از شرمندگی مراکر درمانی دربیاییم.

مقرر گردیده 750 میلیارد تومان ظرف مدت 24 تا 48 ساعت آینده از طریق خزانه، در اختیار این سازمان قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مقرر گردیده 750 میلیارد تومان ظرف مدت 24 تا 48 ساعت آینده از طریق خزانه، در اختیار این سازمان قرار بگیرد که امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز و موسسات درمانی در سال 94 را پرداخت نماییم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ دکتر محمد جواد کبیر اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته منابع به میزان محاسبات انجام شده در اختیار این سازمان قرار نگرفت که این امر موجب گردید تا ما نتوانیم پرداخت هایمان در طرح تحول سلامت را به موقع انجام داده و به تعهداتمان عمل نماییم.

وی ضمن تشکر از هماهنگی و تلاش های دولت تدبیر و امید و پی گیری های وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: امیدواریم بتوانیم تا 60درصد از تخصیص هایمان را مطابق قولی که داده اند ظرف 48 ساعت آینده دریافت نماییم .

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با توجه به تعهدی که این سازمان در ارائه خدمات بیمه ای دارد، مکلف است تا پرداخت به مراکز و موسسات درمانی را در ازای منابعی که در اختیار دارد مورد عمل قرار دهد.

دکتر کبیر یادآور شد: ما در طرح تحول سلامت این افتخار را داشتیم تا 80 درصد هزینه های بستری را در بیمارستان های دولتی متقبل شویم.

وی ضمن اشاره به افزایش سرانه درمان مناطق روستایی از 4 به 7 درصد اذعان داشت: 95 درصد منابع سازمان بیمه سلامت ایران از منابع عمومی دولت تامین می شود. که در صورت تخصیص به موقع آن بسیاری از مشکلات این سازمان در اجرای تعهدات پرداختی برطرف خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان اظهار داشت: به محض وصول اعتبار اولویت ما در پرداخت مراکز دانشگاهی است و بعد سایر بخش های طرف قرارداد تا بتوانیم ضمن عمل به تعهدات از شرمندگی مراکر درمانی دربیاییم.