اخبار و اطلاعیه ها

مدیر امور مالی آتیه‌سازان حافظ اعلام کرد:


به گزارش روابط عمومی آتیه‌سازان حافظ، حامدرضا هاشمی، مدیر امور مالی، ضمن تاکید بر اهمیت رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی، تمهیدات در نظر گرفته شده جهت مساعدت با واحدهای برون‌سپاری در این زمینه را تشریح کرد. بر این اساس حسب دستور مدیرعامل محترم و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با پرداخت مستقیم تعهدات نمایندگان به سازمان تامین اجتماعی از محل مطالبات بلوکه شده جهت تسهیل در تسویه حساب با سازمان مربوطه تا تاریخ 1397/4/31 با ارائه نامه از سازمان تامین اجتماعی مساعدت می گردد. لذا ضروری است به منظور بهره‌مندی از شرایط مزبور اقدام مقتضی صورت گیرد.    

به گزارش روابط عمومی آتیه‌سازان حافظ، حامدرضا هاشمی، مدیر امور مالی، ضمن تاکید بر اهمیت رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی، تمهیدات در نظر گرفته شده جهت مساعدت با واحدهای برون‌سپاری در این زمینه را تشریح کرد.

بر این اساس حسب دستور مدیرعامل محترم و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با پرداخت مستقیم تعهدات نمایندگان به سازمان تامین اجتماعی از محل مطالبات بلوکه شده جهت تسهیل در تسویه حساب با سازمان مربوطه تا تاریخ 1397/4/31 با ارائه نامه از سازمان تامین اجتماعی مساعدت می گردد.

لذا ضروری است به منظور بهره‌مندی از شرایط مزبور اقدام مقتضی صورت گیرد.