اخبار و اطلاعیه هامراسم تقدیر از پرستاران در شعبه البرز برگزار شد.