اخبار و اطلاعیه هابه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ هموطنان گرامی در صورت برخورد با مواردی در خصوص سوء استفاده از نام و عنوان بیمه سلامت با روابط عمومی این سازمان تماس گرفته و موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. وی همچنین افزود: با توجه به شکایات صورت گرفته از طریق ارتباطات مردمی و پیگیری آحاد جامعه مبنی برتماس تلفنی برخی از افراد یا شرکت‌ها با عناوین مختلف که ادعا می‌کنند، از طرف سازمان بیمه سلامت ایران وارد عمل شده اند و از آنها می‌خواهند برای گرفتن دفترچه بیمه سلامت به آنان مراجعه و با پرداخت وجه، دفترچه بیمه خود را دریافت کنند؛ اعلام می نماییم سازمان بیمه سلامت ایران طی اقدامی جهت بیمه کردن افرادی که در جامعه تحت پوشش هیچ بیمه‌‌ای نبوده‌اند، سامانه‌ای را طراحی کرده و از طریق این سامانه کسانی که تحت پوشش بیمه نبودند را ثبت نام و برای آنها دفترچه صادر کرد. مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل این سازمان یادآورشد: تا این لحظه حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر از طریق این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار نفر نیز دفترچه دریافت کرده‌اند اما نکته مهم و قابل توجه این است که هیچ مبلغی بابت حق بیمه افراد دریافت نمی‌شود.  دکتر اکبری تصریح کرد: در این راستا هیچ شرکت وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران وجود ندارد،لذا این سازمان به هموطنان عزیز تاکید می کند تا به هیچ وجه به تماس های تلفنی این شرکت ها اعتماد نکرده و اطمینان داشته باشند که این سازمان در عین حال پیگیری های لازم را برای جلوگیری از چنین اقداماتی انجام می دهد. وی در پایان ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها یا افراد از این موضوع از مردم خواست که در صورت برخورد با چنین مواردی با اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بیمه سلامت تماس بگیرند تا موضوع از طریق این سازمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ هموطنان گرامی در صورت برخورد با مواردی در خصوص سوء استفاده از نام و عنوان بیمه سلامت با روابط عمومی این سازمان تماس گرفته و موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

وی همچنین افزود: با توجه به شکایات صورت گرفته از طریق ارتباطات مردمی و پیگیری آحاد جامعه مبنی برتماس تلفنی برخی از افراد یا شرکت‌ها با عناوین مختلف که ادعا می‌کنند، از طرف سازمان بیمه سلامت ایران وارد عمل شده اند و از آنها می‌خواهند برای گرفتن دفترچه بیمه سلامت به آنان مراجعه و با پرداخت وجه، دفترچه بیمه خود را دریافت کنند؛ اعلام می نماییم سازمان بیمه سلامت ایران طی اقدامی جهت بیمه کردن افرادی که در جامعه تحت پوشش هیچ بیمه‌‌ای نبوده‌اند، سامانه‌ای را طراحی کرده و از طریق این سامانه کسانی که تحت پوشش بیمه نبودند را ثبت نام و برای آنها دفترچه صادر کرد.

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل این سازمان یادآورشد: تا این لحظه حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر از طریق این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار نفر نیز دفترچه دریافت کرده‌اند اما نکته مهم و قابل توجه این است که هیچ مبلغی بابت حق بیمه افراد دریافت نمی‌شود. 
دکتر اکبری تصریح کرد: در این راستا هیچ شرکت وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران وجود ندارد،لذا این سازمان به هموطنان عزیز تاکید می کند تا به هیچ وجه به تماس های تلفنی این شرکت ها اعتماد نکرده و اطمینان داشته باشند که این سازمان در عین حال پیگیری های لازم را برای جلوگیری از چنین اقداماتی انجام می دهد.
وی در پایان ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها یا افراد از این موضوع از مردم خواست که در صورت برخورد با چنین مواردی با اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بیمه سلامت تماس بگیرند تا موضوع از طریق این سازمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.