مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های پاراکلینیکی

 

 

مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی

 

1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

2. کارت ملی بیمه شده اصلی

3. دستور پزشک معالج

4. اصل قبض پرداختی

5. اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده

6. ارائه اصل شناسنامه بیمه شده مبتلا به بیماری خاص

جهت اطلاع از مدارک بیمه گری مورد نیاز به ضوابط بیمه گری قرارداد مراجعه شود.