اخبار و اطلاعیه ها

با صدور حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:


با صدور حکمی از سوی مهندس طاهر موهبتی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان، "محمد هاشمی" به سمت "سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل" منصوب شد.

باا صدور حکمی از سوی مهندس طاهر موهبتی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان، "محمد هاشمی" به سمت "سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل" منصوب شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ، در متن این  حکم آمده است:

جناب آقای محمد هاشمی

با سلام

    نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل  سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می‌شوید.

   امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله و تحقق اهداف سازمان، موفق و موید باشید.

طاهر موهبتی