اخبار و اطلاعیه هابر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مجید حاجی‌خانی به سمت" سرپرست حسابرسی داخلی " منصوب شد.

 بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مجید حاجی‌خانی به سمت" سرپرست حسابرسی داخلی " منصوب شد.

به گزارش آتیه‌سازان حافظ در متن این حکم آمده است:

جناب آقای مجید حاجی خانی

سلام علیکم

    نظر به تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت "سرپرست حسابرسی داخلی " منصوب می‌شوید. شایسته است با بهره‌گیری از نیروهای متعهد و متخصص در تعامل و هماهنگی با حوزه‌های بخشی و فرابخشی در راستای اهداف ذیل گام بردارید:

1- اطمینان از رعایت بخشنامه‌ها،آئین‌نامه‌ها وعدم انحراف از آنها که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در کلیه قسمت‌ها محقق می‌گردد.

2- اطمینان از صحت گزارشات مالی و رعایت استانداردهای مربوطه که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در سیستمهای امور مالی محقق می‌گردد.

3- اطمینان از اجرای صحیح کنترل‌های داخلی که با بررسی سیستمهای کنترل داخلی به طور مستمر محقق می‌گردد

4- ارائه راهکارهای مناسب جهت رعایت روشها و قوانین و رویه های شرکت و ارزیابی کارائی آنها

5- برنامه ریزی و انجام حسابرسی های دوره ای و موردی

6- ارائه گزارشات تهیه شده از یافته ها و نتیجه گیری های مستقل با پیشنهادهای اصلاحی به مدیر عامل

7- سایر امور محوله از جانب مدیر عامل

امید است با استعانت از خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و همدلی، همکاری و مساعدت سایر همکاران موفق و موید باشید.

دکتر سید مرتضی ادیانی