اخبار و اطلاعیه هابر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مجتبی میرآخوری به سمت"سرپرست شعبه اسلامشهر" منصوب شد.

 بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مجتبی میرآخوری به سمت"سرپرست شعبه اسلامشهر" منصوب شد.

به گزارش آتیه‌سازان حافظ، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای مجتبی میرآخوری

سلام علیکم

نظر به تعهد و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به سمت" سرپرست شعبه اسلامشهر " منصوب می شوید. شایسته است با بهره‌گیری از نیروهای متعهد و متخصص در تعامل و هماهنگی با حوزه‌های بخشی و فرابخشی در راستای اهداف ذیل گام بردارید:

1-  تلاش در جهت گسترش بیمه تکمیلی با تمرکز بر منابع درآمدی و وصول به موقع آن .

2-  سازماندهی فعالیت ها در اجرای دقیق ضوابط و دستور العمل های ابلاغی .

3-  برنامه ریزی و تلاش در جهت افزایش سهم شرکت از منابع حوزه بیمه تکمیلی درمان در استان .

4- افزایش سطح برخورداری بیمه شدگان درتعامل با مؤسسات تشخیصی- درمانی.

5- بسط وگسترش خدمات متنوع از مسیر توجه به دولت الکترونیک و تقویت جایگاه نمایندگان شرکت .

6-  مدیریت هوشمند منابع و مصارف .

امید است با استعانت از ذات اقدس باری تعالی و در ظل توجهات حضرت بقیه ا... اعظم (عج) و در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موفق و پیروز باشید .

دکتر سید مرتضی ادیانی