اخبار و اطلاعیه ها

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه آتیه سازان حافظ اعلام کرد:


معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ از صدور 471 هزار و 150 معرفی نامه برای بیمه شدگان قراردادهای تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش در سال 95 خبر داد.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع  بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ  از صدور 471 هزار و 150 معرفی نامه برای بیمه شدگان قراردادهای تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش  در سال 95 خبر داد.

محمدباقررجبی منور در گفت‌وگو با آتیه سازان حافظ، تعداد معرفی نامه‌های صادر شده برای بیمه شدگان قرارداد تامین اجتماعی را 208هزار و 375 عدد اعلام کرد.

وی همچنین تعداد معرفی نامه‌های صادر شده برای قرارداد آموزش و پرورش را 23هزارو 334 عدد و معرفی نامه‌های صادر شده برای قرارداد بازنشستگی کشوری را 239 هزارو 441 عدد عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع  بیمه آتیه سازان حافظ با مقایسه تعداد معرفی‍‌‌نامه‌های صادر شده در فرودین 95 و 96 گفت: در فرودین سال 95 تعداد 68 هزارو 329 معرفی‌نامه در سه قرارداد تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش ثبت شده است که  38 هزار و 836  معرفی‌نامه برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و 26 هزار و 696 معرفی‍‌نامه برای بیمه‌شدگان بازنشستگی کشوری و تعداد 2797 معرفی‌نامه برای بیمه‌شدگان آموزش و پرورش صادر شده است.

رجبی منور در مورد تعداد معرفی‌نامه‌های صادر شده در فرودین سال 96 ادامه داد: در فرودین سال 96 تعداد 71 هزار و 366 معرفی‌نامه در سه قرارداد تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش ثبت شده است که  41 هزار و 817 معرفی‌نامه برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و 26 هزارو 554 معرفی‌نامه برای بیمه‌شدگان بازنشستگی کشوری و تعداد 2995 معرفی‌نامه برای بیمه شدگان آموزش و پرورش صادر شده است.

وی اظهار کرد: مقایسه تعداد معرفی‌نامه‌های صادر شده در فرودین سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4.5 درصدی را نشان می‌‍‌‌دهد.