اخبار و اطلاعیه هابهرام فرمانی ، مدیر شعبه استان چهارمحال و بختیاری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دیدار کرد.

بهرام فرمانی ، مدیر شعبه استان چهارمحال و بختیاری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ طی این ملاقات ضمن بیان تاریخچه شرکت آتیه سازان حافظ و اهداف و برنامه های در دست اقدام، نسبت به خدمات مکانیزه قابل ارائه شرکت به بیمه شدگان تحت پوشش و قرارداد مراجع درمانی بحث و تبادل نظر شد.
در تعهد بودن تمام و یا بخشی از هزینه های بیمه شدگان بر اساس قرارداد در جهت رفع شکاف هزینه درمان ایشان ، منابع محدود و هزینه های القایی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
دکترمجید شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همچنین در خصوص طرح و مصوبه هیات امناء دانشگاه ، به منظور تحت پوشش قراردادن بخش اعظم هزینه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان جهت برون رفت از وضعیت کنونی و تمایل به انجام قرارداد بیمه مکمل با آتیه سازان صحبت کرد.