اخبار و اطلاعیه هامدیر شعبه بوشهر با حضوردر کانون تامین اجتماعی این استان از رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارکنان این مرکز و واحد تعاون اداره کل اموزش و پرورش استان به رئیس این حوزه و جامعه فرهیخته و فرهنگی استان بوشهر تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ با فرا رسیدن روزجهانی کارگر و روز معلم، مدیر شعبه بوشهر با حضوردر کانون تامین اجتماعی این استان از سید موسی میرجهانمردی رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارکنان این مرکز و واحد تعاون اداره کل اموزش و پرورش استان به حسین زارعی رئیس این حوزه و جامعه فرهیخته و فرهنگی استان بوشهر تبریک گفت.

مدیر شعبه استان بوشهر با اشاره به زحمات و تلاش های معلمان در جهت ارائه خدمات بهتر آموزشی به فرزندان جامعه ، ارتقا کیفیت زندگی  و رفاه این قشر فرهنگی را از ملزومات کنونی دانست.

عالمه آرمات بیان داشت : این شرکت با سرمایه اقتصادی ، نیروی انسانی متخصص و متعهد  و با دسترسی به امکانات و سامانه های به روز در حرفه بیمه توانسته است در سنوات گذشته وضعیت خدمات رسانی به بیمه شدگان را ارتقا بخشد و رضایت بیمه شدگان را فراهم آورد.

همچنین در روز کارگر، مدیر شعبه بوشهر با حضور در کانون مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان، ضمن تبریک به کارکنان آن کانون و جامعه  شریف کارگری فعال و بازنشسته، از زحمات و همکاری های ایشان با این شرکت تقدیر کرد.

عالمه آرمات ضمن قدردانی از تلاش های جامعه کارگری، تاکید کرد، لزوم تامین رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی بازنشستگان این قشر، تکریم بیمه شدگان مستمری بگیر تامین اجتماعی از اهداف اولیه این شرکت بوده و خدمات رسانی به پیشکسوتان جامعه کارگری را افتخار خود دانست.

وی با تشکر از همکاری عوامل مرتبط با مسائل بیمه تکمیلی مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بوشهر اعلام کرد که زمان ثبت ، رسیدگی و تایید مالی هزینه های درمانی مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بوشهر و سایر بیمه شدگان آتیه سازان حافظ منطبق با تعهدات زمانی شرکت و تکریم ارباب رجوع را از مهمترین اهداف این مجموعه قلمداد کرد.