اخبار و اطلاعیه هابه گزارش آتیه سازان حافظ ، دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ با کارکنان ستادی این شرکت دیدار کرد.

به گزارش آتیه سازان حافظ ، دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ با کارکنان ستادی این شرکت دیدار کرد.