اخبار و اطلاعیه هارئیس و اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ دیدار کردند.