اخبار و اطلاعیه ها

با حکم مدیرعامل شرکت آتیه سازان؛


دکتر بابک قزوینیان بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، به سمت معاون طرح و برنامه و توسعه بازار آتیه سازان حافظ منصوب شد . به گزارش آتیه‌سازان حافظ در متن این حکم آمده است: با توجه به تجربیات و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "معاون طرح و برنامه و توسعه بازار" منصوب می‌شوید. امیدوارم با اتکال به ذات اقدس باریتعالی، در ظل توجهات حضرت بقیه ا... با بهره گیری از استعداد نیرو‌های متخصص و متعهد شرکت و تکیه بر خرد جمعی در اعتلای ماموریت و تحقق اهداف عالیه سازمان موفق باشید. اهم انتظارات اینجانب از معاونت به شرح ذیل است: 1-    نظارت بر اجرای قراردادهای مراکز درمانی و بیمه گزاران. 2-    نظارت دقیق بر فرآیند و نحوه خدمت رسانی به بیمه شدگان. 3-    پیگیری بازاریابی قراردادهای کشوری و تلاش در راستای هدایت موثر شعب به بازاریابی فعال و اثربخش و افزایش پورتفوی فعالیت‌های شرکت. 4-    نظارت دقیق بر عملکرد شعب و نمایندگی‌های استانی در جهت حفظ منافع شرکت و رضایتمندی ارباب رجوع. 5-    تبیین شاخص‌های لازم ارزیابی شعب و رتبه‌ بندی آنان حسب شاخص‌های معرف. 6-    اصلاح فرآیندهای جاری شعب استان‌ها در جهت افزایش بهره‌ وری و اثربخشی آنان در جذب قراردادهای سودده و خدمات بهینه به مشتریان. 7-    برنامه ریزی در جهت کارآمدی بیشتر در حوزه بیمه‌های تجاری. 8-    مشارکت در تدوین بسته‌های نوین خدمتی در راستای توسعه بازار. 9-    برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح آموزش در رده‌های پرسنلی شرکت در جهت علمی و کارآمدی بیشتر پرسنل شرکت.        دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل

دکتر بابک قزوینیان بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، به سمت معاون طرح و برنامه و توسعه بازار آتیه سازان حافظ منصوب شد.

به گزارش آتیه‌سازان حافظ در متن این حکم آمده است:

با توجه به تجربیات و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "معاون طرح و برنامه و توسعه بازار" منصوب می‌شوید.

امیدوارم با اتکال به ذات اقدس باریتعالی، در ظل توجهات حضرت بقیه ا... با بهره گیری از استعداد نیرو‌های متخصص و متعهد شرکت و تکیه بر خرد جمعی در اعتلای ماموریت و تحقق اهداف عالیه سازمان موفق باشید.

اهم انتظارات اینجانب از معاونت به شرح ذیل است:

1-    نظارت بر اجرای قراردادهای مراکز درمانی و بیمه گزاران.

2-    نظارت دقیق بر فرآیند و نحوه خدمت رسانی به بیمه شدگان.

3-    پیگیری بازاریابی قراردادهای کشوری و تلاش در راستای هدایت موثر شعب به بازاریابی فعال و اثربخش و افزایش پورتفوی فعالیت‌های شرکت.

4-    نظارت دقیق بر عملکرد شعب و نمایندگی‌های استانی در جهت حفظ منافع شرکت و رضایتمندی ارباب رجوع.

5-    تبیین شاخص‌های لازم ارزیابی شعب و رتبه‌ بندی آنان حسب شاخص‌های معرف.

6-    اصلاح فرآیندهای جاری شعب استان‌ها در جهت افزایش بهره‌ وری و اثربخشی آنان در جذب قراردادهای سودده و خدمات بهینه به مشتریان.

7-    برنامه ریزی در جهت کارآمدی بیشتر در حوزه بیمه‌های تجاری.

8-    مشارکت در تدوین بسته‌های نوین خدمتی در راستای توسعه بازار.

9-    برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح آموزش در رده‌های پرسنلی شرکت در جهت علمی و کارآمدی بیشتر پرسنل شرکت.    

 

 دکتر سید مرتضی ادیانی

مدیرعامل