اخبار و اطلاعیه ها

مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ:


مدیرعامل شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، گفت: برنامه‌های این شرکت در سال جاری براساس بیمه‌های درمان تکمیلی و مازاد سلامت محور، حمایت از درمان بیمه‌شدگان، حفظ سهم بازار، توسعه کیفیت خدمات، افزایش مشتری‌مداری و ایجاد سازمان الکترونیک خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، گفت: برنامه‌های این شرکت در سال جاری براساس بیمه‌های درمان تکمیلی و مازاد سلامت محور، حمایت از درمان بیمه‌شدگان، حفظ سهم بازار، توسعه کیفیت خدمات، افزایش مشتری‌مداری و ایجاد سازمان الکترونیک خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، مهدی ریاحی‌فر‌ مدیر عامل بیمه آتیه‌سازان حافظ در دیداری که مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با مدیران و کارکنان این شرکت داشت، بیان کرد: شرکت آتیه‌سازان حافظ به عنوان یک شرکت کارگزاری برای سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شود، هدف اصلی آن از بدو تاسیس، کنترل بازار بیمه‌های مازاد و تکمیلی درمان در کشور بوده که تاکنون این اقدام را به نحو مطلوبی انجام داده است.
وی ادامه داد: سرمایه ثبت‌شده شرکت آتیه‌سازان حافظ در حال حاضر 150 میلیارد و 700 میلیون تومان است که نشان‌دهنده موفقیت این شرکت از بدو تأسیس با برخورداری از سرمایه 3 میلیون تومانی در سال 1380 است؛ همچنین بزرگ شدن این شرکت در بازار تک محصولی بیمه‌های درمان تکمیلی کشور با وجود شرکت‌های بیمه بازرگانی چند محصولی از موفقیت‌های آن است.
ریاحی‌فر با بیان اینکه شرکت آتیه‌سازان حافظ بیش از یکهزار و 100 پرسنل دارد، گفت: این شرکت  همچنین یکهزار و 100 نمایندگی دارد که با توجه به بعد خانوار در مجموع نزدیک به 10 هزار نفر از آن ارتزاق می‌کنند.
مدیر عامل شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ  با بیان اینکه این شرکت ساختار خود را به ساختار شرکت‌های بیمه بازرگانی نزدیک کرده است، افزود:  داشتن ساختار مبتنی برحاکمیت شرکتی یکی از مباحث اصلی ما بود که این موضوع را  در هیئت مدیره مصوب کرده و انجام دادیم.
وی تاکید کرد: برنامه‌های این شرکت در سال جاری براساس  بیمه‌های درمان سلامت‌محور و حمایت از بیمه‌شدگان خواهد بود.