اخبار و اطلاعیه هاشرکت آتیه سازان حافظ در دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور که با رویکرد ارتقای سلامت محصولات و خدمات برگزار شد، لوح اشتهار دریافت کرد.

شرکت آتیه سازان حافظ در دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور که با رویکرد ارتقای سلامت محصولات و خدمات برگزار شد، لوح اشتهار دریافت کرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ ، روز سه شنبه مورخه 97/06/06 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با حضور مقامات عالی و مسئولین بخش سلامت کشور ، دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور با رویکرد " ارتقای سلامت محصولات و خدمات " با چشم انداز بهبود سیستم سلامت کشور در صنایع مرتبط و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات سلامت محور، در راستای کنترل، نظارت و ارزیابی سلامت در تولیدات و خدمات کشور، با هدف شناسایی و تشویق برندها و سازمان های متعهد به سلامت و معرفی آخرین دستاوردهای صنایع پیشرو برگزار شد.

در این جشنواره از یکصد شرکت فعال در زمینه تولید محصولات سلامت محور 58 شرکت برگزیده معرفی شدند و شرکت آتیه سازان حافظ، با عنوان فعال در بخش صنعت بیمه و سلامت، موفق به دریافت نشان برگزیده لوح اشتهار این جشنواره شد.