اخبار و اطلاعیه هابراساس بند دو مصوبه هیئت دولت، حقوق بازنشستگان سنوات قبل تا ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت.

براساس بند دو مصوبه هیئت دولت، حقوق بازنشستگان سنوات قبل تا ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش آتیه سازان حافظ به نقل از ایلنا، رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: براساس بند ۲  مصوبه امروز هیئت دولت حقوق بازنشستگان سنوات قبل به میزان تا ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت.

شاه نظری افزود: در مصوبه امروز هیئت دولت برای اولین بار در راستای افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنان، میزان دریافتی کل بازنشستگان در مقایسه با سال قبل ۱۵ درصد رشد خواهد داشت  که پس از همسان سازی، این افزایش برای بازنشستگان سنوات قبل تا ۲۷ درصد نیز خواهد رسید.

وی همچنین گفت: براساس این مصوبه در سال ۹۶ حقوق بازنشستگان دارای ۳۰ سال خدمت با احتساب ضریب افزایش و همسان سازی، کمتر از یک میلیون و یکصد و پنجاه هزارتومان نخواهد بود.

شاه نظری درباره مصوبه دیگر هئیت دولت امروز ابلاغ شد افزود: قانونگذار این اختیار به دولت داده که ضریب حقوق کارکنان دولت را اعلام کند و دولت نیز براین اساس ضریب رشد حقوق را ۱۰ درصد اعلام کرده است.