اخبار و اطلاعیه هاجلسه مشترک مابین شعبه مازندران شرکت آتیه سازان حافظ و کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی این استان در شهرستان ساری برگزار گردید.

جلسه مشترک شعبه مازندران شرکت آتیه سازان حافظ و کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی این استان در شهرستان ساری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، جلسه مشترک احمد بیژنی مدیر شعبه مازندران و روسای کانون های تامین اجتماعی استان مازندران با هدف ارائه گزارش عملکرد در سال 1397 ، بررسی و جمع بندی اطلاعات و رفع مغایرت های احتمالی قرارداد 97-96 در محل شعبه مازندران برگزار گردید.
 این جلسه هم اندیشی با حضور معاونین، کارشناسان شعبه و کارشناسان کانون های استان به منظور ارائه مناسب ترین خدمات به بیمه شدگان و تعامل بیشتر با کانون های شهرستان های این استان برگزار شد.
احمد بیژنی، مدیر شعبه مازندران ضمن ارائه گزارش جامع از فعالیت های شعبه در سال 97 خواستار تعامل و همراهی بیشتر در ارائه خدمت و جلب رضایت بیمه شدگان شد.
نصرالله دریابیگی رئیس کانون بازنشستگان استان، نیز ضمن ابراز رضایت از همکاری پرسنل شرکت آتیه سازان حافظ، بر همکاری طرفین تاکید کرد.