اخبار و اطلاعیه هادوره بازآموزی بیمه گری و درآمد برای کارشناسان حوزه بیمه گری و درآمد شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد. به گزارش آتیه سازان حافظ این دوره آموزشی دو روزه با حضور کارشناسان و مدیران حوزه بیمه گری و درآمد سراسر کشور در محل ستاد مرکزی آتیه سازان حافظ برگزار شد.

دوره بازآموزی بیمه گری و درآمد برای کارشناسان حوزه بیمه گری و درآمد شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ این دوره آموزشی دو روزه با حضور کارشناسان و مدیران حوزه بیمه گری و درآمد سراسر کشور در محل ستاد مرکزی آتیه سازان حافظ برگزار شد.