اخبار و اطلاعیه هاﺟﺸﻦ ﺳﯽ ﻭهفتمین ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ آتیه سازان حافظ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺳﯽ ﻭ هفتمین ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ امروز 21 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ مدیران و کارمندان ستاد آتیه سازان حافظ در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ که با ﺍﺟﺮﺍی ﺳﺮﻭﺩﻫﺎی ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ و سخنرانی حجت‌الاسلام بیگدلو تحت عنوان "مناظره با شهدا" همراه بود، ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻳﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺪﺍی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﯽ(ﺭﻩ) گرامی داشته شد.  

ﺟﺸﻦ ﺳﯽ ﻭهفتمین ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ آتیه سازان حافظ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺳﯽ ﻭ هفتمین ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ امروز 21 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ مدیران و کارمندان ستاد آتیه سازان حافظ در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ که با ﺍﺟﺮﺍی ﺳﺮﻭﺩﻫﺎی ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ و سخنرانی حجت‌الاسلام بیگدلو تحت عنوان "مناظره با شهدا" همراه بود، ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻳﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺪﺍی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﯽ(ﺭﻩ) گرامی داشته شد.