اخبار و اطلاعیه ها

مدبرعامل بیمه سلامت:


طاهر موهبتی گفت قانون برنامه ششم توسعه اذعان دارد تولیت بیمه های مکمل درمان اعم از سیاستگذاری و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

طاهر موهبتی گفت قانون برنامه ششم توسعه اذعان دارد تولیت بیمه های مکمل درمان اعم از سیاستگذاری و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

طاهر موهبتی رئیس بیمه سلامت ایران در خصوص فعالیت و ارائه خدمات تکمیل درمان توسط شرکت آتیه سازان حافظ  بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی گفت: در این خصوص چندین سال است بحث های متفاوتی مطرح شده است ، اما قانون برنامه ششم توسعه اذعان دارد تولیت بیمه های مکمل درمان اعم از سیاستگذاری و نظارت بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.

وی افزود: در اساسنامه سازمان بیمه سلامت مصوب هیئت وزیران که به تائید شورای نگهبان هم رسیده، ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی بعنوان یکی وظیفه سازمان مطرح شده است. بنابر این عملا آتیه سازان حافظ ایفاگر این نقش سازمان است.

رئیس سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در برداشت از قوانین در دولت، ملاک نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، که در باب فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ این معاونت فعالیت را قانونی دانسته است.

موهبتی همچنین اشاره کرد: اگر زمانی بخواهیم شرکت آتیه سازان حافظ وارد بحث بیمه های تجاری و عمر شود، در آن زمان است که مراحل قانونی و اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای این شرکت ضرورت است