اخبار و اطلاعیه هاطی نشستی، روسای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان البرز از پرسنل شعبه البرز شرکت آتیه سازان حافظ تقدیر به عمل آوردند.

طی نشستی، روسای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان البرز از پرسنل شعبه البرز شرکت آتیه سازان حافظ تقدیر به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، جلسه مشترک بین مدیران این شرکت و روسا و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان البرز با حضور مهندس شادبخش مدیر کانون تامین اجتماعی استان البرز، آقای زارعی نژاد رئیس کانون هشتگرد دکتر امیر علیجانی معاون امور شعب و نمایندگان و دکتر وحید اسماعیلی مدیر شعب استان البرز تشکیل گردید و با اهدای لوح تقدیر توسط کانون بازنشستگی تامین اجتماعی استان البرز از پرسنل این شعبه، تقدیر بعمل آمد.

مهندس شادبخش با ابراز خرسندی از تمدید قرارداد بیمه مکمل درمان با شرکت آتیه سازان حافظ از خدمات و همکاری پرسنل شعبه استان البرز تقدیر و تشکر کرد.