اخبار و اطلاعیه ها      به اطلاع کلیه بیمه‌شدگان محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی می‌رساند؛ با عنایت به اینکه محل ارائه پرونده‌های پزشکی بیمارستانی افرادی که در مراکز طرف قرارداد شرکت آتیه سازان حافظ بستری بوده‌اند از خیابان شریعتی (شعبه تهران شمال) به خیابان فاطمی (شعبه فاطمی) تغییر یافته، خواهشمند است بیمه شدگان محترم آن سازمان جهت دریافت اسناد خود برای ارائه به بیمه‌های پایه تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت (جهت اخذ سهم بیمه پایه از آنها ) به ترتیب ذیل عمل کنند : 1- برای دریافت اطلاعات کلی از وضعیت پرونده بیمارستانی خود با واحد ارتباط با مشتریان این شرکت به شماره تلفن های240 -23010230 تماس حاصل نمایند . 2- جهت دریافت پرونده بیمارستانی 3 ماه پس از پایان ماه بستری در بیمارستان با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه خود به آدرس خ فاطمی غربی- روبروی ستاد مهندسی ارتش، پلاک214 از ساعت 7:45 لغایت 14:15 همه روز ه (بجز پنجشنبه ها ) مراجعه نمایند.

 
 
 

به اطلاع کلیه بیمه‌شدگان محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی می‌رساند؛ با عنایت به اینکه محل ارائه پرونده‌های پزشکی بیمارستانی افرادی که در مراکز طرف قرارداد شرکت آتیه سازان حافظ بستری بوده‌اند از خیابان شریعتی (شعبه تهران شمال) به خیابان فاطمی (شعبه فاطمی) تغییر یافته، خواهشمند است بیمه شدگان محترم آن سازمان جهت دریافت اسناد خود برای ارائه به بیمه‌های پایه تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت (جهت اخذ سهم بیمه پایه از آنها ) به ترتیب ذیل عمل کنند :

1- برای دریافت اطلاعات کلی از وضعیت پرونده بیمارستانی خود با واحد ارتباط با مشتریان این شرکت به شماره تلفن های240 -23010230 تماس حاصل نمایند .

2- جهت دریافت پرونده بیمارستانی 3 ماه پس از پایان ماه بستری در بیمارستان با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه خود به آدرس خ فاطمی غربی- روبروی ستاد مهندسی ارتش، پلاک214 از ساعت 7:45 لغایت 14:15 همه روز ه (بجز پنجشنبه ها ) مراجعه نمایند.