اخبار و اطلاعیه هابه گزارش آتیه سازان حافظ، در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کامندان تشریح شد.  

به گزارش آتیه سازان حافظ، در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کامندان تشریح شد.