اخبار و اطلاعیه هادومین دوره نشست هم اندیشی برنامه ریزی استراتژی شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، جلسه هم اندیشی تدوین برنامه راهبردی شرکت آتیه سازان حافظ با حضور مدیران شعب سراسر کشور و مدیران ستادی صبح امروز برگزار شد. در این نشست ابتدا با بررسی وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت، پیشنهاداتی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آتیه سازان ارائه شد. در این اجلاس دکتر محمد زاینده مشاور برنامه‌ریزی سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه استراتژی یک باوراست نه یک کتابچه گفت: باور می باید در ذهن مدیران شکل گیرد، بنابراین استراتژی را نمی توان از بیرون خرید و یا به بخش برنامه ریزی در سازمان سفارش داد. وی با بیان اینکه مشارکت افراد سازمان در فرایند خلق استراتژی یک ضرورت اساسی است، گفت: وجود فاصله قدرت در بین افراد سازمان یکی از موانع بزرگ بر سر راه مـشارکت مـدیران در فـرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است. گفتنی است این در نشست دو روزه، شرکت‌کنندگان با تشکیل 4 کارگروه و ارزیابی محیط درونی و بیرونی و بررسی قابلیت ها و توانمندی‌های شرکت و نیازسنجی مشتریان، به پیش‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌های پیش روی شرکت پرداختند.

دومین دوره نشست هم اندیشی برنامه ریزی استراتژی شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، جلسه هم اندیشی تدوین برنامه راهبردی شرکت آتیه سازان حافظ با حضور مدیران شعب سراسر کشور و مدیران ستادی صبح امروز برگزار شد.

در این نشست ابتدا با بررسی وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت، پیشنهاداتی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آتیه سازان ارائه شد.

در این اجلاس دکتر محمد زاینده مشاور برنامه‌ریزی سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه استراتژی یک باوراست نه یک کتابچه گفت: باور می باید در ذهن مدیران شکل گیرد، بنابراین استراتژی را نمی توان از بیرون خرید و یا به بخش برنامه ریزی در سازمان سفارش داد.

وی با بیان اینکه مشارکت افراد سازمان در فرایند خلق استراتژی یک ضرورت اساسی است، گفت: وجود فاصله قدرت در بین افراد سازمان یکی از موانع بزرگ بر سر راه مـشارکت مـدیران در فـرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است.

گفتنی است این در نشست دو روزه، شرکت‌کنندگان با تشکیل 4 کارگروه و ارزیابی محیط درونی و بیرونی و بررسی قابلیت ها و توانمندی‌های شرکت و نیازسنجی مشتریان، به پیش‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌های پیش روی شرکت پرداختند.