اخبار و اطلاعیه ها

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد:


ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ، از انجام اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت کارگزاری تخصصی بیمه های بازرگانی زیر نظر بیمه مرکزی ج.ا.ایران خبر داد و گفت: طی ماه های آینده شاهد فروش بیمه درمان انفرادی توسط شرکت آتیه سازان حافظ خواهیم بود.

ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ، از انجام اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت کارگزاری تخصصی بیمه های بازرگانی زیر نظر بیمه مرکزی ج.ا.ایران خبر داد و گفت: طی ماه های آینده شاهد فروش بیمه درمان انفرادی توسط شرکت آتیه سازان حافظ خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ ، مهدی ریاحی فر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ طی بازدید از شعبه استان هرمزگان شرکت ، از نزدیک در جریان فرآیندهای نوین سیستمی استقراریافته در شبکه ارائه خدمات استان قرار گرفت.

در این بازدید ریاحی فر، با معرفی شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان بزرگ ترین کارگزار بیمه تکمیل درمان کشور، این شرکت را دارای 7 میلیون و 350 هزار بیمه شده تکمیل درمان دانست و گفت: اختلاف این رقم در قیاس با دیگر بیمه های درمانی کشور قابل توجه است.

این مقام مسئول تصریح کرد: از اولویت های حضور در فضای رقابتی بیمه های درمان تکمیلی به روز بودن اطلاعات و دانش فنی است.

ریاحی فر از تاسیس شرکت تخصصی کارگزاری بیمه های بازرگانی به عنوان شرکت کارگزاری تخصصی سازمان بیمه سلامت خبر داد و اظهار داشت : طی ماه های آینده شاهد فروش بیمه درمان انفرادی توسط این شرکت خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ، این طرح را کاملا سلامت محور خواند و با تاکید بر اصل مشتری مداری یادآور شد: افزایش رضایت خاطر مشتریان از اولویت های اصلی فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ است زیرا فردی که به این شرکت مراجعه می کند به دلیل رنج بیماری ، بیش از توجه به مسائل مادی ، نیاز به حمایت و همراهی فکری و معنوی دارد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ ، از آمادگی کامل کارشناسان شعب این  شرکت برای ارزیابی خسارت بیمه های درمانی بیمه شدگان سخن گفت و خاطرنشان کرد : نمایندگی های این شرکت بازوان پرتوان خدمت رسانی و فروش بیمه های درمان تکمیلی در سطح کشور محسوب می شوند.

وی در پایان، حضور همه ی نمایندگی های این شرکت در آزمون "آداب" بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت کارگزاری تخصصی بیمه ای بازرگانی و همچنین کارشناسان اسناد پزشکی در آزمون های ارزیابی خسارت بیمه مرکزی را برای ورود به بازار بیمه های بازرگانی را لازم و ضروری اعلام کرد.

گفتنی است: در بازدید مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه مرکزی استان هرمزگان ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، سرپرست معاونت امور شعب و نمایندگان و مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل روابط عمومی حضور داشتند.