اخبار و اطلاعیه هابه مناسبت روز جهانی ماما، مراسم تجلیل و تقدیر از همکاران ماما در شعب آتیه‌سازان حافظ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آتیه‌سازان حافظ، مراسم تجلیل و تقدیر از همکاران ماما در شعب آتیه‌سازان حافظ برگزار شد.