اخبار و اطلاعیه هانشست هم اندیشی مدیران شعب آتیه‌سازان حافظ و مسئولان رفاهی ادارات آموزش و پرورش مناطق 19گانه تهران و برگزار شد.

نشست هم اندیشی مدیران شعب آتیه‌سازان حافظ و مسئولان رفاهی ادارات آموزش و پرورش مناطق 19گانه تهران و برگزار شد. 

به گزارش آتیه سازان حافظ، دکتر رویا احمدی مدیر شعبه استاد نجات اللهی تهران در حاشیه این جلسه در مورد ضرورت برگزاری این نشست گفت: با توجه به تمدید قرارداد شاغلان آموزش و پرورش برای سال 97-96 و با عنایت به راه اندازی سیستم صباح برای اعمال تغییرات در بیمه گری، توسط اداره رفاهی مناطق 19 گانه شهر تهران ، نیاز به یک نشست هم اندیشی احساس می‌شد.

وی افزود:به همین منظور با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران جلساتی  با حضور مدیران  شعب مربوطه آتیه سازان حافظ برگزار گردید که علاوه بر بررسی نرم افزار سباح، ضوابط بیمه گری و تعهدات و استثنائات این قرارداد نیز تشریح  و مشکلات بیمه شدگان محترم آموزش و پرورش مطرح و برای آن چاره اندیشی شد.