اخبار و اطلاعیه هانشست مشترک هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور با مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

دکتر ریاحی فر ،  مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ: الگوی همکاری کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ نمونه ای کامل از همیاری و همدلی بیمه گزار و بیمه گر برای خدمت رسانی حداکثری به مردم است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ نشست مشترک هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور با مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

در این جلسه که با محوریت پیاده سازی و طراحی ساز و کار نوین بیمه گری و درآمد برگزار گردید توافق اصولی مبنی بر اجرایی شدن این ساز و کار در قرارداد جاری صورت پذیرفت.

در این فرایند با همکاری تمامی کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی  و شعب آتیه سازان حافظ مغایرت گیری و تسویه حساب ها با دقت بیشتر و وصول حق سرانه به شکل متمرکز صورت خواهد پذیرفت.