اخبار و اطلاعیه ها

به منظور رفاه حال بیمه شدگان:


جلسه هماهنگی کانون های بازنشستگی کشوری استان لرستان با پرسنل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

جلسه هماهنگی کانون های بازنشستگی کشوری استان لرستان با پرسنل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ: مدیر شعبه لرستان ضمن اشاره به ارتقا سطح خدمات دهی و روند کاری شرکت آتیه سازان حافظ طی سنوات گذشته، توضیحاتی در مورد تکریم بازنشستگان و هم چنین چگونگی پذیرش ،رسیدگی و پرداخت هزینه ها داد.

دکتر سعید شاکرمی با اشاره به وجود بخش شکایات و پیشنهادات بیمه شدگان در شعبه لرستان و هم چنین سامانه امور مشتریان شرکت آتیه سازان،برای دریافت نظرات بیمه شده گان ، اظهار داشت از نظرات، انتقادات و هم فکری بیشتر اعضای کانون به منظور ارتقا ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان استقبال می کنیم.

در ادامه حسین پیریایی، مدیر صندوق بازنشستگی استان لرستان نیز با اظهار امیدواری از روند حرکت رو به جلو شرکت آتیه سازان حافظ در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به بیمه شدگان، خواستار تسریع در روند خدمات دهی و چگونگی پرداخت ها به بیمه شدگان صندوق بازنشستگی کشوری همچنین عقد قرارداد با مراکز درمانی بیشتری در سطح استان شد.

در پایان روسای کانونها موارد مورد نظر خود را بیان و ضمن تاکید به تکریم بازنشستگان هزینه های آنها در کمترین زمان ممکن پرداخت گردد به پایان رسید.