اخبار و اطلاعیه هادومین جلسه تشریح چگونگی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در آتیه سازان حافظ برگزار شد.

دومین جلسه تشریح چگونگی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در آتیه سازان حافظ برگزار شد.