اخبار و اطلاعیه هادوره آموزش بازبینی اسناد پزشکی با حضور تعدادی از کارکنان اسناد پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

دوره آموزش بازبینی اسناد پزشکی با حضور تعدادی از کارکنان اسناد پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ ، این دوره آموزشی به منظور جلوگیری از بازبینی 100درصد اسناد پزشکی برگزار شد.