اخبار و اطلاعیه هاجلسه شورای مناطق شرکت آتیه سازان حافظ با حضور مدیران مناطق شش‌گانه برگزار شد.

جلسه شورای مناطق شرکت آتیه سازان حافظ با حضور مدیران مناطق شش‌گانه برگزار شد.