اخبار و اطلاعیه هااجلاس سراسری مدیران و سرپرستان شرکت آتیه سازان حافظ  به مدت دو روز در مشهد برگزار شد . به گزارش آتیه سازان حافظ اولین روز این اجلاس با محوریت رفع ایرادات طرح طبقه‌بندی مشاغل و بررسی دستورالعمل‌های اجرایی برنامه راهبری شرکت برگزار شد . همچنین مدیران شعب گزارشی از عملکرد خود در 6 ماه اول سال ارائه کردند . در دومین روز این اجلاس نیز موضوعاتی همچون خرید راهبردی، نحوه بررسی اسناد پزشکی، بازاریابی، آموزش، امور مربوط به نمایندگی‌های آتیه سازان حافظ، بیمه‌‌گری، کیفی‌سازی املاک، تفویض اختیار، مشکلات نرم افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت . گفتنی است شعبه خراسان رضوی(مشهد) آتیه سازان حافظ میزبان برگزاری این دوره اجلاس سراسری مدیران و سرپرستان شرکت بود .

اجلاس سراسری مدیران و سرپرستان شرکت آتیه سازان حافظ  به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ اولین روز این اجلاس با محوریت رفع ایرادات طرح طبقه‌بندی مشاغل و بررسی دستورالعمل‌های اجرایی برنامه راهبری شرکت برگزار شد.

همچنین مدیران شعب گزارشی از عملکرد خود در 6 ماه اول سال ارائه کردند.

در دومین روز این اجلاس نیز موضوعاتی همچون خرید راهبردی، نحوه بررسی اسناد پزشکی، بازاریابی، آموزش، امور مربوط به نمایندگی‌های آتیه سازان حافظ، بیمه‌‌گری، کیفی‌سازی املاک، تفویض اختیار، مشکلات نرم افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است شعبه خراسان رضوی(مشهد) آتیه سازان حافظ میزبان برگزاری این دوره اجلاس سراسری مدیران و سرپرستان شرکت بود.