اخبار و اطلاعیه ها

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مطرح کرد:


نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اولویت در بازنگری بافت فرسوده در وهله اول باید متوجه بیمارستان ها باشد، گفت: بسیاری از بیمارستان ها از قدمتی بیش از ۵۰ سال برخوردارند لذا لزوم بازنگری این مراکز اجتناب ناپذیر است. به گزارش آتیه سازان حافظ به نقل از ایسنا، محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به فرسوده بودن بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در کشور، اظهار کرد: حادثه پلاسکو تجربه سنگین و پرهزینه ای برای کشور ایجاد کرد که باید از آن برای جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه استفاده کرد چراکه امروزه بافت بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور نیز فرسوده است. وی افزود: در هرگونه حادثه غیرمترقبه ای از جمله زلزله، نخستین جایی که محل مراجعه قرار می گیرد بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند این درحالی است که بسیاری از بیمارستان ها فرسوده بوده و احتمال تخریب آنها در زمام وقوع بحران وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید برای تمام فضاهای فرسوده برنامه استراتژیک داشته باشیم، ادامه داد: این استراتژیک بودن نیز نباید تنها روی کاغذ محدود شود و باید مسئولان فکری اساسی برای این مشکلات در نظر گیرند چراکه در شهرهای دیگر نیز بافت فرسوده زیادی وجود دارند که زنگ خطری جدی به شمار می رود. نماینده مردم آستانه در مجلس یادآور شد: اولویت در بازنگری بافت فرسوده در وهله اول باید متوجه بیمارستان ها و مراکز درمانی باشد و برای بهسازی این بافت ها باید از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیلات بانکی نیز استفاده کرد. قربانی تاکید کرد: دولت باید سیاستی در بازه زمانی مشخص برای بهسازی بافت فرسوده درنظر بگیرد و به دنبال مقاوم سازی یا تجدید بنای این ساختمان ها باشد؛ زمانی که در بیمارستانی فرسوده هشدار برای خروج افراد از بیمارستان ها به صدا در بیاید انتقال بیماران به بیرون با سرعت زیاد ممکن نخواهد بود که همه این مسائل سبب می شود اولویت مقاوم سازی ساختمان ها بیش از گذشته مورد توجه واقع شود. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: نباید از این نکته غافل شد که امروزه بسیاری از بیمارستان ها از قدمتی بیش از 50 سال برخوردارند لذا لزوم بازنگری در اینگونه ساختمان ها اجتناب ناپذیر است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اولویت در بازنگری بافت فرسوده در وهله اول باید متوجه بیمارستان ها باشد، گفت: بسیاری از بیمارستان ها از قدمتی بیش از ۵۰ سال برخوردارند لذا لزوم بازنگری این مراکز اجتناب ناپذیر است.

به گزارش آتیه سازان حافظ به نقل از ایسنا، محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به فرسوده بودن بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در کشور، اظهار کرد: حادثه پلاسکو تجربه سنگین و پرهزینه ای برای کشور ایجاد کرد که باید از آن برای جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه استفاده کرد چراکه امروزه بافت بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور نیز فرسوده است.

وی افزود: در هرگونه حادثه غیرمترقبه ای از جمله زلزله، نخستین جایی که محل مراجعه قرار می گیرد بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند این درحالی است که بسیاری از بیمارستان ها فرسوده بوده و احتمال تخریب آنها در زمام وقوع بحران وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید برای تمام فضاهای فرسوده برنامه استراتژیک داشته باشیم، ادامه داد: این استراتژیک بودن نیز نباید تنها روی کاغذ محدود شود و باید مسئولان فکری اساسی برای این مشکلات در نظر گیرند چراکه در شهرهای دیگر نیز بافت فرسوده زیادی وجود دارند که زنگ خطری جدی به شمار می رود.

نماینده مردم آستانه در مجلس یادآور شد: اولویت در بازنگری بافت فرسوده در وهله اول باید متوجه بیمارستان ها و مراکز درمانی باشد و برای بهسازی این بافت ها باید از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیلات بانکی نیز استفاده کرد.

قربانی تاکید کرد: دولت باید سیاستی در بازه زمانی مشخص برای بهسازی بافت فرسوده درنظر بگیرد و به دنبال مقاوم سازی یا تجدید بنای این ساختمان ها باشد؛ زمانی که در بیمارستانی فرسوده هشدار برای خروج افراد از بیمارستان ها به صدا در بیاید انتقال بیماران به بیرون با سرعت زیاد ممکن نخواهد بود که همه این مسائل سبب می شود اولویت مقاوم سازی ساختمان ها بیش از گذشته مورد توجه واقع شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: نباید از این نکته غافل شد که امروزه بسیاری از بیمارستان ها از قدمتی بیش از 50 سال برخوردارند لذا لزوم بازنگری در اینگونه ساختمان ها اجتناب ناپذیر است.