اخبار و اطلاعیه هامدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه گوهردشت کرج بازدید کردند.

مدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه گوهردشت کرج بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ در این بازدید منصور حاج سیدجوادی و دکتر سپیده چمنی، مدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان با حضور در شعبه گوهردشت کرج ، شرایط شعبه را بررسی نموده و به صورت مستقیم با بیمه شدگان گفتگو کردند.

در این بازدید، به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به بیمه شدگان، با مدیر شعبه تبادل نظر صورت گرفت و درخواست ها و پیشنهادات همکاران شعبه به مسئولین ذیربط انتقال داده شد.

به منظور بررسی شرایط خدمت رسانی به بیمه شدگان، مدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان از نمایندگی این استان بازدید کرده و بی واسطه از انتظارات بیمه شدگان مطلع شدند.