اخبار و اطلاعیه هانشستی با حضور معاون فنی شرکت و کارشناسان شعبه سمنان برگزار شد.

نشستی با حضور معاون فنی شرکت و کارشناسان شعبه سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، دکتر مهدی فرزانه در این نشست علاوه بر  پاسخ به سوالات پرسنل شعبه، بر لزوم رعایت دستورالعمل ها، رسیدگی حداکثری اسناد هزینه درمانی بیمه شدگان توسط کارشناسان شعبه و تقویت نظارت بر ارائه خدمات در مراجع درمانی طرف قرارداد استان و مدیریت دقیق بر منابع و مصارف تأکید کرد.

در این نشست آقایان حاجی خانی مدیر حسابرسی و فارابی مدیر امور شعب شرکت نیز حضور داشتند.