اخبار و اطلاعیه هادکتر مهدی ریاحی فر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ از مرکز ارتباط با مشتریان بازدید کرد.

دکتر مهدی ریاحی فر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ از مرکز ارتباط با مشتریان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ مهدی ریاحی فر از مرکز ارتباط با مشتریان بازدید کرده و از نزدیک در جریان کار و مشکلات این واحد قرار گرفت.

در این بازدید که هدف توسعه روزافزون خدمات به مشتریان صورت گرفت مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت مستقیما تلفنی با چند نفر از بیمه شدگان صحبت کرده و بی واسطه از موضوعات مطرح شده توسط مشتریان مطلع شد.

در این دیدار مشاور راهبردی مدیرعامل و مدیر دفتر هیئت مدیره ، مدیرعامل و روابط عمومی وی را همراهی کردند.