اخبار و اطلاعیه هامدیر حوزه هیئت مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی و مدیر مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه و نمایندگی شرق تهران بازدیدکردند.

مدیر حوزه هیئت مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی و مدیر مرکز  ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه و نمایندگی شرق تهران بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ مدیران این شرکت از شعبه و نمایندگی شرق تهران بازدید و محوریت تکریم ارباب رجوع به بررسی وضعیت عملکرد کارشناسان این شعبه پرداختند.

در این بازدید منصور حاجی سیدجوادی، مدیر مرکز ارتباط با مشتریان ضمن بررسی وضعیت اطلاع رسانی به بیمه شدگان در شعبه، به صورت مستقیم با مردم به گفتگو پرداخت و ضمن معرفی واحد ارتباط با مشتریان از بیمه شدگان خواست در صورت نیاز با شماره ۷۵۰۱۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

بیمه شدگان در این بازدید پیشنهادات متفاوتی ارائه دادند و خواستار عقد قرارداد با مراکز درمانی بیشتری بودند.

بیمه شدگان ضمن ابراز رضایت از عملکرد مدیریت و کارمندان شعبه شرق شرکت آتیه سازان حافظ، خواستار قراردهی خدمات بیشتری همچون ویزیت در بعضی از قراردادهای درمانی شدند.

بیمه شدگان همچنین خواستار خدمت معرفی نامه­ی آنلاین بودند که در حال حاضر این خدمت در سامانه­ی رسا درحال توسعه است.