اخبار و اطلاعیه هادکتر عزت الله گل علیزاده از شعبه آتیه سازان حافظ در اصفهان بازدید کرد.

 

دکتر عزت الله گل علیزاده از شعبه آتیه سازان حافظ در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش آتیه‌سازان حافظ، دکتر گلعیزاده در این بازدید بر حفظ رضایتمندی بیمه‌شدگان و لزوم ورود به بازارهای جدید تاکید کرد.