اخبار و اطلاعیه هامدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه غرب تهران بازدید کردند.

مدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه غرب تهران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، در این بازدید منصور حاجی سیدجوادی و دکتر سپیده چمنی، مدیر و رئیس واحد ارتباط با مشتریان به منظور پیشبرد سیاست مشتری مداری با حضور در شعبه غرب تهران شرایط شعبه را از دید مراجعین بررسی نموده و به صورت مستقیم با بیمه شدگان گفتگو  و نظرسنجی کردند.

طبق بررسی نظرسنجی های صورت گرفته، انضباط کاری شعبه غرب تهران، نصب صحیح تابلوهای اطلاع رسانی در خصوص مفاد قراردادها و مدارک مورد نیاز برای دریافت معرفی نامه، پذیرش و امکان دریافت معرفی نامه به صورت آنلاین در مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله مواردیست که موجب جلب رضایت بیمه شدگان از این شعبه و شرکت آتیه سازان حافظ شده است.

حاجی سید جوادی از مدیریت این شعبه درخواست کرد تا به منظور فراهم نمودن حداکثر شرایط رفاهی برای بیمه شدگان که مبتلا به بیمارهای خاص هستند تمهدیاتی در نظر گرفته شود که از ترددهای کم اهمیت و غیرضروری ایشان به این شعبه جلوگیری بعمل آید.

در ادامه با همراهی زهره محمدی، مدیریت این شعبه از یکی از نمایندگی های شعبه غرب بازدید و شرایط نمایندگی و نحوه تعامل ایشان با بیمه شدگان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.