اخبار و اطلاعیه هاعلی فارابی به سمت "سرپرست امور مالی " منصوب شد.

علی فارابی به سمت "سرپرست امور مالی " منصوب شد.

 به گزارش آتیه‌سازان حافظ، بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، علی فارابی به سمت" سرپرست امور مالی " منصوب شد.