اخبار و اطلاعیه ها

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:


با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "مهدی فرزانه" به سمت "معاونت فنی" منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "مهدی فرزانه" به سمت "معاونت فنی" منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ با صدور حکمی "مهدی فرزانه" را به سمت "معاونت فنی" منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

 

جناب آقای دکتر مهدی فرزانه

با سلام و احترام

نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت "معاونت فنی " منصوب می شوید .اهم انتظارات اینجانب از جنابعالی به شرح ذیل است :

1-    تدوین و بازنگری دستورالعملهای فنی و نظارت بر حسن اجرای فرآیند های مربوطه

2-    استقرار نظام مدیریت ریسک های تحت پوشش

3-    نظارت بر حسن  اجرای قراردادهای مراکز درمانی و بیمه گذاران

4-    تدوین بسته های بیمه ای درمان تکمیلی و مازاد در راستای توسعه بازار

5-    نظارت دقیق بر فرآیند و نحوه خدمات رسانی به بیمه شدگان

6-    اعطای مجوز عقد قراردادهای مراکز درمانی و بیمه گذاران در سطح شعب و مراکز استان ها

7-    تشکیل جلسات کمیته فنی و ابلاغ مصوبات آن به شعب

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و رعایت قوانین بالا دستی و اصول مدیریتی در دستیابی به اهداف کلان شرکت موفق و پیروز باشید .

دکتر مهدی ریاحی فر